Belediye Akordiyon Çadırı


parçacıkların erimiş olduğu ve sert bir kaplamanın oluşması için erimiş olduğu bir kürleme fırınına Belediye Akordiyon Çadırı yerleştirilir. Ne yazık ki, doğru anlık kanopiyi birini kullanmak kadar basit bir şekilde bulabilmek için yeterli miktarda bilgi bulunmaz.