Belediye Akordiyon Çadırı


parçacıkların erimiş olduğu ve katı bir kaplamanın oluşması için erimiş olduğu bir kürleme fırınına Belediye Akordiyon Çadırı yerleştirilir. Ne yazık ki, doğru anlık kanopiyi bir tanesini kullanmak kadar kolay bir şekilde bulmak için yeterli miktarda bilgi yok.