Belediye Akordiyon Çadırı


parçacıkların erimiş olduğu ve sert bir kaplamanın oluşması için erimiş bulunduğu bir kürleme fırınına Belediye Akordiyon Çadırı yerleştirilir. Ne yazık ki, doğru anlık kanopiyi birtanesini kullanımı kadar pratik bir şekilde edinebilmek için yeterli miktarda bilgi yoktur.